ชื่อผู้ถาม :  anonymous  วันที่ถาม : 19/11/2551 13:58:33
หัวข้อคำถาม :  57127  โรคหัวใจในเด็ก
รายละเอียดคำถาม :  ผมจะนำบุตรชายอายุ 5 เดือนเศษ เข้ารับการตรวจโรคหัวใจ มีอาการหัวใจเต้นเสียงดัง(เมอเม้อร์) ที่คลีนิคพิเศษ โรงพยาบาลศิริราช ไม่ทราบว่าเปิดบริการวันไหนบ้าง และมีบริการนัดหมายล่วงหน้าหรือไม่ เนื่องจากเป็นผู้ป่วยใหม่ และคลีนิคพิเศษสามารถเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่ ผมเป็นข้ราชการ ขอบพระคุณครับ
คำตอบ :  คุณพ่อสามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ที่สำนักงานคลินิกพิเศษโรงพยาบาลศิริราชได้ค่ะเพื่อความสะดวกเนื่องจากอาจารย์กุมารแพทย์โรคหัวใจมีผู้ป่วยจำนวนมากการเดินเข้ามาขอรับการตรวจเองอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร ค่ารักษาพยาบาลสามารถเบิกได้แต่คุณพ่อต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นค่าแพทย์เองค่ะ เบอร์โทรศัพท์สำนักงานคลินิกพิเศษ02-4197009 และ 02-4199148 ค่ะ
โดยแพทย์ :  277
แพทย์ Consult :  -
วันที่ตอบ :  21/11/2551 15:42:11

ผู้เยี่ยมชม