ชื่อผู้ถาม :  anonymous  วันที่ถาม : 3/2/2551 18:05:41
หัวข้อคำถาม :  47688  หินปูนในเต้านม
รายละเอียดคำถาม :  อยากทราบว่าถ้าพบหินปูนในเต้านมจะเป็นอย่างไร และ ควรทำอย่างไร หินปูนในเต้านมคืออะไร ทำไมต้องเจาะเนื้อเยื้อเพื่อตรวจ และถ้าไม่เจาะ หินปูนเหล่านี้จะกลายเป็นเนื้อร้ายหรือ??? กรุณาอธิบาย ขอบคุณคะ
คำตอบ :  ทั้งเนื้อเยื่อมะเร็ง และเนื่อเยื่อเต้านมปกติอาจมีหินปูนเกาะได้ค่ะ แต่การที่จะบอกว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ ต้องดูจากการเรียงตัวของหินปูนค่ะ หากการเรียงตัวมีลักษณะคล้ายมะเร็ง แพทย์จะทำการตัดชิ้นเนื้อมาตรวจยืนยันอีกครั้งค่ะ
โดยแพทย์ :  257
แพทย์ Consult :  -
วันที่ตอบ :  3/2/2551 23:50:43

ผู้เยี่ยมชม