ชื่อผู้ถาม :  anonymous  วันที่ถาม : 17/9/2550 17:24:08
หัวข้อคำถาม :  43944  Dilated cardiomyopathy
รายละเอียดคำถาม :  ทำไมเป็นโรค DCM แล้วต้องมีอาการไอเวลาตอนกลางคืนตอนนอน และมี อาการ hepatomegaly ด้วยครับ
คำตอบ :  โรคดังกล่าว เป็นภาวะที่หัวใจมีขนาดใหญ่ขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจไม่สามารถบีบตัวได้ดี มักจะเกิดตามหลังหัวใจขาดเลือด(โรคหัวใจ) ทำให้มีภาวะหัวใจวาย ซึ่งอาการของหัวใจวาย คือ น้ำท่วมปอด(ไอเวลานอนราย) หรือ หอบเหนื่อย และ ตับโตครับ เป็นลักษณะของโรคครับ
โดยแพทย์ :  055
แพทย์ Consult :  -
วันที่ตอบ :  18/9/2550 15:57:30

ผู้เยี่ยมชม