ชื่อผู้ถาม :  anonymous  วันที่ถาม : 1/4/2550 21:15:40
หัวข้อคำถาม :  38946  หินปูนที่เต้านม
รายละเอียดคำถาม :  ปีนี้ตรวจสุขภาพประจำปี ปรากฎว่าสุขภาพแข็งแรงดี แต่มีอยู่ 1 อย่างที่ไม่ปกติ คือ ได้ตรวจแมมโปรแกรม ปราฏว่าพบหินปูนที่เต้านม 1 ข้าง คุณหมอเอาภาพ เอกซเรย์มาให้ดู คุณหมอบอกว่าเป็นหินปูนแบบกระจายเป็นจุดเล็กๆ อยู่ทั่วไป คุณหมอบอกว่าอีก 6 เดือนให้ไปตรวจอีกครั้งหนึ่ง แล้วถึงจะเจาะเอาชิ้นเนื้อไป วินิจฉัย อยากให้คุณหมอช่วยอธิบายถึงโรคนี้หน่อย ว่าเป็นอย่างไร มีความร้ายแรงขนาดไหน และวิธีการรักษาเป็นอย่างไร ช่วยตอบคำถามคนคิดมากหน่อย นะคะ เพศหญิง อายุ 36 ปี อาชีพพนักงานธนาคร
คำตอบ :  ภาวะหินปูนในเต้านม เป็นสิ่งที่พบได้ ทั้งในคนที่เป็นซีส หรือ มะเร็ง ลักษณะการเรียงตัวของหินปูน บางลักษณะสามารถบอกได้ชัดเจนว่า น่าจะเป็นมะเร็ง บางลักษณะสามารถบอกได้ชัดเจนว่าไม่ใช่มะเร็ง แต่มีบางลักษณะที่ก้ำกึ่ง ดังนั้น กรณี ที่บอกได้ชัดเจน ก็จะสามารถดำเนินการดูแลตามลักษณะดังกล่าว แต่ในกรณีที่ไม่ชัดเจนว่าเป็นอะไรแน่ แต่ค่อนไปในทางที่ไม่ใช่มะเร็ง แพทย์จะแนะนำให้ติดตามดูการเปลี่ยนแปลง เพราะหากเป็นมะเร็ง จุดหินปูนดังกล่าว จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ชวนสงสัยมากขึ้นครับ
โดยแพทย์ :  055
แพทย์ Consult :  -
วันที่ตอบ :  3/4/2550 15:10:41

ผู้เยี่ยมชม