ชื่อผู้ถาม :  anonymous  วันที่ถาม : 27/9/2548 19:49:07
หัวข้อคำถาม :  22226  เสมหะเป็นเลือด
รายละเอียดคำถาม :  เด็กอายุ11ขวบมีเสมหะปนเลือดออกตอนเช้า ไม่มีอาการไอหรือเจ็บคอ มีโรคประจำตัวคือไซนัส หมอที่คลินิคให้ยาแก้อักเสบและยาละลายเสมหะมาทาน คุณแม่กลัวลูกจะเป็นวัณโรค อยากทราบอาการของวัณโรค
คำตอบ :  มีเสมหะเป็นเลือด อาจมีสาเหตุจากในช่องจมูก ช่องคอ หลอดลมหรือจากปอด อาการของวัณโรค มีได้ทั้งในปอด และนอกปอด จะมีไข้ ถ้าเป็นที่ปอดจะมีอาการไอเรื้อรัง น้ำหนักตัวลด อย่างไรก็ดีถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นควรให้แพทย์ตรวจเช็คละเอียดอีกครั้ง
โดยแพทย์ :  221
แพทย์ Consult :  -
วันที่ตอบ :  9/10/2548 16:10:15

ผู้เยี่ยมชม