ชื่อผู้ถาม :  anonymous  วันที่ถาม : 22/8/2548 14:19:18
หัวข้อคำถาม :  20751  เม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ
รายละเอียดคำถาม :  ดิฉันอายุ20ปีค่ะไปตรวจสุขภาพพบว่ามีเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะอยากทราบว่ามีทางรักษามั้ยค่ะอาการของโรคร้ายแรงมากมั้ยค่ะ
คำตอบ :  การตรวจพบเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ อาจเกิดจากการเก็บปัสสาวะที่ไม่ถูกต้อง มีการปนเปื้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสุภาพสตรี ช่วงใกล้กับประจำเดือน แต่หากการเก็บปัสสาวะถูกต้องดีแล้ว การตรวจพบดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับโรคอื่นๆได้เช่น ทางเดินปัสสาวะอักเสบ ซึ่งในการตรวจปัสสาวะจะพบเม็ดเลือดขาวร่วมด้วย หรือ เป็นจากนิ่วในทางเดินปัสสาวะ นอกจากนี้ อาจเกิดจากโรคไต (ซึ่งส่วนใหญ่จะพบควาผิดปกติอื่นๆ เช่นมีกลุ่มเม็ดเลือดแดง โปรตีน ในปัสสาวะด้วย หรือ สุดท้าย อาจเป็นเนื้องอกในทางเดินปัสสาวะ มีทางรักษาได้ครับ การรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุครับ ดังนั้นคงต้องวินิจฉัยสาเหตุก่อนครับ
โดยแพทย์ :  055
แพทย์ Consult :  -
วันที่ตอบ :  23/8/2548 15:42:15

ผู้เยี่ยมชม