ชื่อผู้ถาม :  anonymous  วันที่ถาม : 10/6/2548 8:00:39
หัวข้อคำถาม :  18242  คลีนิคนอกเวลาราชการ
รายละเอียดคำถาม :  อยากทราบตารางเวลาของคลีนิคนอกเวลาแผนกสูติฯ ของรพ.ศิริราช คะ
คำตอบ :  คุณสามารถโทรมาที่โรงพยาบาล 02-419-7000 ต่อแผนกคลินิกพิเศษนอกเวลาได้ค่ะ
โดยแพทย์ :  รศ.พญ.สายฝน ชวาลไพบูลย์
แพทย์ Consult :  -
วันที่ตอบ :  10/6/2548 11:54:05

ผู้เยี่ยมชม