ชื่อผู้ถาม :  anonymous  วันที่ถาม : 27/8/2545 10:10:07
หัวข้อคำถาม :  1445  โรงพยาบาลมหิดล
รายละเอียดคำถาม :  อยากทราบว่าโรงพยาบาลมหิดล ตั้งอยู่ที่ไหน รักษาโรคอะไรบ้างคะ
คำตอบ :  โรงพยาบาลมหิดลที่ถามคาดว่าคงจะหมายถึงมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งมีโรงพยาบาลอยู่ในสังกัดดังนี้ คือ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย และเขตพญาไทตามลำดับ ซึ่งรักษาได้ทุกโรคครับ
โดยแพทย์ :  060
แพทย์ Consult :  -
วันที่ตอบ :  28/8/2545 11:03:09

ผู้เยี่ยมชม