เอกสารบรรยาย

รายการ

 • การค้นหาข้อมูล PubMed (pdf)
 • Medical Literature Search (PowerPoint) Handout
 • PICO Approach for PubMed (pdf)
 • Optimizing Web Searches
 • คู่มือการใช้งาน EndNote X7 (pdf)
 • ความน่าเชื่อถือของ เวปไซต์ & eHealth 2.0 (PowerPoint)
 • Time Management (PowerPoint) Assignment
 • Transformative Learning Skills: Self-Discovery (PowerPoint) Assignment
 • Self Expression (PowerPoint) Assignment
 • Inspirational & Transformative Leader (PowerPoint)
 • IT สำหรับการแต่งตำรา (PowerPoint) word1


  แก้ไขปรับปรุงเมื่อ 28 สิงหาคม 2561