โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
  โรคหลอดเลือด
   “EVAR : รักษาหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองในช่องท้อง”
   การรักษาผนังหลอดเลือดแดงตีบตัน/โป่งพองด้วยวิธีการเจาะรู/เปิดแผลขนาดเล็กผ่านทางผิวหนัง
   โรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง ( Aortic Aneurysm )