หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
  
ดาวน์โหลด template powerpoint สำหรับนำเสนอผลงานวิจัย R2R ในงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2561
8/5/2561 16:28:11
8/5/2561 16:28:11
  
เชิญชวนชาวศิริราชส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด R2R Award 2018
30/3/2561 19:40:05
30/3/2561 19:40:05
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
   แผนการเรียน (update) สำหรับผู้เข้าอบรม Open House R2R Siriraj และ R2R Facilitator Advanced Course รุ่นที่ 5
29/3/2561 17:41:59
 
   R2R Forum ทศวรรษ R2R ศิริราช พัฒนาคนไทยสู่สังคม 4.0 กับหนังสือดีมีคุณค่า
25/7/2560 15:35:31
 
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
   R2R สร้างคน คนสร้างองค๋กร
25/7/2560 15:18:39
 
   ความงามตามธรรมชาติของ R2R
1/12/2558 16:12:50
 
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
   “FINER” The criteria for a good research question
24/5/2561 14:23:52
 
   มาฟัง “เรื่องเล่าจากงานวิจัย เร้าพลัง(ใจ)”กันเถอะ
22/3/2561 18:08:33
 
 
 
 
มิถุนายน 2561 /