หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
  
แจ้งรอบรับพิจารณาโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
18/9/2561 11:39:56
18/9/2561 11:39:56
  
ประกาศผลรางวัล R2R Award 2018
1/8/2561 16:35:39
1/8/2561 16:35:39
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
   Workshop สร้างสรรค์ เรียนไป ทำไป ได้ Proposal
12/7/2561 15:05:25
 
   แผนการเรียน (update) สำหรับผู้เข้าอบรม Open House R2R Siriraj และ R2R Facilitator Advanced Course รุ่นที่ 5
29/3/2561 17:41:59
 
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
   R2R สร้างคน คนสร้างองค๋กร
25/7/2560 15:18:39
 
   ความงามตามธรรมชาติของ R2R
1/12/2558 16:12:50
 
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
   นวัตกรรมจากปิ๊งแว๊บของผู้ช่วยพยาบาล...เส้นทาง CQI สู่งานวิจัยระดับชาติ
1/10/2561 10:59:28
 
   “FINER” The criteria for a good research question
24/5/2561 14:23:52
 
 
 
 
พฤศจิกายน 2561 /