หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการนำเสนอผลงานวิจัย R2R ด้วยโปสเตอร์ ในงานมหกรรมคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชศิริราชพยาบาลได้แล้วที่นี่  
27/7/2560 9:02:24
27/7/2560 9:02:24
  
สุดยอดผลงานวิจัย R2R ชาวศิริราช คว้า “รางวัล R2R ดีเด่น” บนเวทีระดับประเทศ “R2R Forum ครั้งที่ 10”  
25/7/2560 15:53:22
25/7/2560 15:53:22
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
   R2R Forum ทศวรรษ R2R ศิริราช พัฒนาคนไทยสู่สังคม 4.0 กับหนังสือดีมีคุณค่า  
25/7/2560 15:35:31
 
   3 กุญแจสำคัญ...เปิดประตูสู่โลกกว้าง สร้างสรรค์โครงร่างวิจัย R2R
26/4/2560 15:19:21
 
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
   R2R สร้างคน คนสร้างองค๋กร  
25/7/2560 15:18:39
 
   ความงามตามธรรมชาติของ R2R
1/12/2558 16:12:50
 
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
   Siriraj Medical Journal โดย รศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ ศิริราช
30/5/2560 14:20:49
 
   R2R สัญญาใจ ก้าวแรกสู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่
27/4/2560 10:25:35
 
 
 
 
กรกฎาคม 2560 /