หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
  
สรรสร้างสิ่งแวดล้อมสู่ความปลอดภัย: โจทย์วิจัยที่ใกล้ตัว
12/10/2559 11:23:42
12/10/2559 11:23:42
  
รางวัลนี้ที่ทุกคนภูมิใจ: R2R Award 2016
17/8/2559 9:32:32
17/8/2559 9:32:32
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
   ภาพบรรยากาศการรับรางวัล R2R Award 2016 ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ สยามินทร์ ชั้น 7
12/10/2559 10:09:29
 
   ภาพบรรยากาศงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2559 วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559
12/10/2559 10:02:06
 
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
   ความงามตามธรรมชาติของ R2R
1/12/2558 16:12:50
 
   VDO งานประชุมวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 7 “เสริมพลัง สร้างคุณภาพ สู่สุขภาวะ”
17/12/2557 17:51:22
 
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
   การปรับใช้ Statistical Process Control Chart ทางการแพทย์  
25/11/2559 16:25:19
 
   การประเมินผลลัพธ์ และ การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดย ผศ.พญ.อรุโณทัย ศิริอัศวกุล
29/4/2559 14:36:15
 
 
 
 
ธันวาคม 2559 /