หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
  
ขอเชิญชวนบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Success Storytelling ประจำปี 2560  
20/2/2560 18:05:41
20/2/2560 18:05:41
  
R2R Forum 2017 ก้าวไปกับประเทศไทย 4.0
9/2/2560 16:54:41
9/2/2560 16:54:41
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
   ภาพบรรยากาศการรับรางวัล R2R Award 2016 ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ สยามินทร์ ชั้น 7
12/10/2559 10:09:29
 
   ภาพบรรยากาศงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2559 วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559
12/10/2559 10:02:06
 
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
   ความงามตามธรรมชาติของ R2R
1/12/2558 16:12:50
 
   VDO งานประชุมวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 7 “เสริมพลัง สร้างคุณภาพ สู่สุขภาวะ”
17/12/2557 17:51:22
 
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
   การใช้ Excel เพื่อจัดการข้อมูลงานวิจัยเบื้องต้น
9/2/2560 17:24:44
 
   ประสบการณ์จริงด้านการประเมินผลลัพธ์และการคำนวณขนาดตัวอย่าง
9/2/2560 17:00:17
 
 
 
 
กุมภาพันธ์ 2560 /