หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
  
รางวัลนี้ที่ทุกคนภูมิใจ: R2R Award 2016
17/8/2559 9:32:32
17/8/2559 9:32:32
  
ร่วมยินดีกับสุดยอดผลงานวิจัย R2R ของชาวศิริราช ที่คว้ารางวัล R2R ดีเด่นในเวทีระดับประเทศ R2R Forum ครั้งที่ 9
15/7/2559 10:10:24
15/7/2559 10:10:24
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
   (ปิดรับสมัครแล้ว)เชิญชวนชาวศิริราชส่งผลงานวิจัยประกวด R2R Award 2016 >> Download เอกสารใบสมัคร
15/7/2559 10:20:01
 
   บรรยากาศการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 9 วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรัม เมืองทองธานี
15/7/2559 10:10:55
 
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
   ความงามตามธรรมชาติของ R2R
1/12/2558 16:12:50
 
   VDO งานประชุมวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 7 “เสริมพลัง สร้างคุณภาพ สู่สุขภาวะ”
17/12/2557 17:51:22
 
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
   การประเมินผลลัพธ์ และ การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดย ผศ.พญ.อรุโณทัย ศิริอัศวกุล
29/4/2559 14:36:15
 
   ประสบการณ์จริงด้านการบริหารโครงการวิจัยให้ประสบความสำเร็จ และความช่วยเหลือจากหน่วย R2R และงานวิจัยและสารสนเทศการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โดย นางสาววริศรา ตุวยานนท์ และนางสาวณพัชกร ชุติมาสกุล
29/4/2559 14:22:04
 
 
 
 
กันยายน 2559 /