หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
  
เข้าใจเรื่องการเบิกเงินทุน R2R ง่ายๆได้ที่นี่!!  
12/7/2561 15:40:55
12/7/2561 15:40:55
  
เมื่อผลงาน R2R ศิริราช ก้าวสู่สังเวียนระดับชาติ  
12/7/2561 15:16:07
12/7/2561 15:16:07
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
   Workshop สร้างสรรค์ เรียนไป ทำไป ได้ Proposal  
12/7/2561 15:05:25
 
   แผนการเรียน (update) สำหรับผู้เข้าอบรม Open House R2R Siriraj และ R2R Facilitator Advanced Course รุ่นที่ 5
29/3/2561 17:41:59
 
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
   R2R สร้างคน คนสร้างองค๋กร
25/7/2560 15:18:39
 
   ความงามตามธรรมชาติของ R2R
1/12/2558 16:12:50
 
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
   “FINER” The criteria for a good research question
24/5/2561 14:23:52
 
   มาฟัง “เรื่องเล่าจากงานวิจัย เร้าพลัง(ใจ)”กันเถอะ
22/3/2561 18:08:33
 
 
 
 
กรกฎาคม 2561 /