หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
  
**ปิดรับสมัคร**เปิดบ้าน สานฝัน ขับเคลื่อนงาน R2R ปี ’60
21/2/2560 15:14:41
21/2/2560 15:14:41
  
ขอเชิญชวนบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Success Storytelling ประจำปี 2560
20/2/2560 18:05:41
20/2/2560 18:05:41
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
   ภาพบรรยากาศการรับรางวัล R2R Award 2016 ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ สยามินทร์ ชั้น 7
12/10/2559 10:09:29
 
   ภาพบรรยากาศงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2559 วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559
12/10/2559 10:02:06
 
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
   ความงามตามธรรมชาติของ R2R
1/12/2558 16:12:50
 
   VDO งานประชุมวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 7 “เสริมพลัง สร้างคุณภาพ สู่สุขภาวะ”
17/12/2557 17:51:22
 
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
   โปสเตอร์ R2R: พลังคน พลังใจ พลังความรู้ (จัดแสดงภายในงาน HA Forum ครั้งที่ 18)
3/3/2560 11:15:53
 
   การใช้ Excel เพื่อจัดการข้อมูลงานวิจัยเบื้องต้น
9/2/2560 17:24:44
 
 
 
 
มีนาคม 2560 /