หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
  
เชิญชวนชาวศิริราชส่งผลงานวิจัยประกวด R2R Award 2017 >> Download เอกสารใบสมัคร
28/4/2560 16:29:03
28/4/2560 16:29:03
  
ด่วน!!! R2R ประเทศไทย ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดผลงานวิจัย R2R ดีเด่น ประจำปี 2560
7/4/2560 9:58:43
7/4/2560 9:58:43
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
   3 กุญแจสำคัญ...เปิดประตูสู่โลกกว้าง สร้างสรรค์โครงร่างวิจัย R2R
26/4/2560 15:19:21
 
   ภาพบรรยากาศการรับรางวัล R2R Award 2016 ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ สยามินทร์ ชั้น 7
12/10/2559 10:09:29
 
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
   ความงามตามธรรมชาติของ R2R
1/12/2558 16:12:50
 
   VDO งานประชุมวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 7 “เสริมพลัง สร้างคุณภาพ สู่สุขภาวะ”
17/12/2557 17:51:22
 
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
   R2R สัญญาใจ ก้าวแรกสู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่
27/4/2560 10:25:35
 
   โปสเตอร์ R2R: พลังคน พลังใจ พลังความรู้ (จัดแสดงภายในงาน HA Forum ครั้งที่ 18)
3/3/2560 11:15:53
 
 
 
 
พฤษภาคม 2560 /