หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
  
เปิดบ้าน สานฝัน ขับเคลื่อนงาน R2R ปี ’60
5/1/2560 10:50:52
5/1/2560 10:50:52
  
เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย ประจำหน่วย R2R ศิริราช จำนวน 1 อัตรา
29/12/2559 16:09:42
29/12/2559 16:09:42
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
   ภาพบรรยากาศการรับรางวัล R2R Award 2016 ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ สยามินทร์ ชั้น 7
12/10/2559 10:09:29
 
   ภาพบรรยากาศงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2559 วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559
12/10/2559 10:02:06
 
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
   ความงามตามธรรมชาติของ R2R
1/12/2558 16:12:50
 
   VDO งานประชุมวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 7 “เสริมพลัง สร้างคุณภาพ สู่สุขภาวะ”
17/12/2557 17:51:22
 
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research Unit
   ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้บ่อยในงานวิจัย R2R
30/12/2559 19:19:02
 
   ประสบการณ์จริงด้านการเขียนภูมิหลังและที่มาของโครงการ
9/12/2559 17:28:18
 
 
 
 
มกราคม 2560 /