สำหรับบุคลากร
  งานเวชระเบียน
ข้อมูลบุคคล-สารบรรณ
กฏ-ระเบียบ-ประกาศ
เอกสารคุณภาพ
เงินสวัสดิการ (ปิดปรับปรุง)
เกณฑ์การบรรจุเป็น
    ลูกจ้างประจำ
ประกาศคณะฯ เกณฑ์การ
    ได้รับเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว
     ปี 2559
การเปลี่ยนประเภทการจ้าง
    (ลจ.ปจ.รายได้เป็น พศ.)
2558
การทาบบัตร(HR)
Mahidol Webmail
บัญชีเงินเดือนบุคลากร (HR)
แนวทางปฏิบัติการรับการรักษา
    กรณีผู้ป่วยใน สำหรับบุคลากร

 

  องค์กร
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ฯ
โครงสร้างคณะแพทยฯ
ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ฯ
ผู้บริหารโรงพยาบาลศิริราช
รพ.ศิริราชปิยมหาฯ
 
 บริการ - LINK
การให้บริการผู้ป่วย
สนง.คลินิกพิเศษฯ
ตรวจสุขภาพประจำปี
     ประชาชน
ตารางรตรวจรักษา ผู้ป่วยนอก
ตารางตรวจรักษาคลินิกพิเศษฯ
โครงการเบิกจ่ายตรง
สมัครงาน
เวชบันทึกศิริราช
Si-Scan(BuddyScan)
EMR-Download
SiNet
เว็บสร้างโค๊ด

 

 เรื่องน่าสนใจ
เงินสมทบกองทุนประกัน
    สังคมที่หักทุกเดือน  
    ได้คืนหรือไม่?
เวชระเบียนเป็นของใคร?
การกรอกแบบหนังสือ
     ระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ  
     รับเงินสงเคราะห์ในกรณี  
     เสียชีวิตสำหรับผู้ประกันตน
แนวทางการดำเนินการกรณี
     ผู้ป่วยได้รับยามากผิดปกติ.
คำย่อ สัญลักษณ์
ค่านิยมของชาวศิริราช
สิทธิผู้ป่วย
Job Description (intranet)
 

 

Flag Counter

 


Thanks for domain

 

 

  ข่าวใหม่

 

 

 ข่าวย้อนหลัง..

 


   HOT EVENT  

ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์


 
 

   Download

     ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

         

    


 
LINK  
 
 

 

   
 

 


สหกรณ์มหิดล


การไฟฟ้าฯ


การประปาฯ


กรมสรรพากร


 

   Copyright 1992  Medical Record Division : Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
    Webmaster & Design by Jarin Thaykham :  jarin.th@gmail.com

 

....................