สำหรับบุคลากร
  งานเวชระเบียน
ข้อมูลบุคคล-สารบรรณ-การลา
ตารางประชุม-อบรมทั่วไป
กฏ-ระเบียบ-ประกาศ
เอกสารคุณภาพ
เงินสวัสดิการ (ปิดปรับปรุง)
เกณฑ์การบรรจุเป็น
    ลูกจ้างประจำ
เกณฑ์การได้รับเงิน
     รางวัลลูกจ้างชั่วคราว(HR)
เกณฑ์การได้รับเงิน
     รางวัลลูกจ้างชั่วคราว(เวชฯ)
เกณฑ์การได้รับเงิน
     รางวัลลูกจ้างชั่วคราว
     (คณะฯ ปี 2546)
)
การเปลี่ยนประเภทการจ้าง
    (ลจ.ปจ.รายได้เป็น พศ.)
2558
แนวทางเรื่องการลาที่มีผล
    กระทบ ต่อการระงับจ่าย
    เงินเดือน
การทาบบัตร(HR)
ประกาศชมเชย
ภาพกิจกรรม
ส่งข้อความถึงหัวหน้างาน
Mahidol Webmail
บัญชีเงินเดือนบุคลากร (HR)
แนวทางปฏิบัติการลาออกฯ
แนวทางปฏิบัติการรับการรักษา
    กรณีผู้ป่วยใน สำหรับบุคลากร
Download
เอกสารเวียนออนไลน์(ทดสอบ)

 

  องค์กร
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ฯ
โครงสร้างคณะแพทยฯ
ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ฯ
ผู้บริหารโรงพยาบาลศิริราช
รพ.ศิริราชปิยมหาฯ
 
 บริการ - LINK
การให้บริการผู้ป่วย
สนง.คลินิกพิเศษฯ
ตรวจสุขภาพประจำปี
     ประชาชน
ตารางรตรวจรักษา ผู้ป่วยนอก
ตารางตรวจรักษาคลินิกพิเศษฯ
โครงการเบิกจ่ายตรง
สมัครงาน
เวชบันทึกศิริราช
Si-Scan(BuddyScan)
EMR-Download
SiNet
เว็บสร้างโค๊ด

 

 เรื่องน่าสนใจ
เงินสมทบกองทุนประกัน
    สังคมที่หักทุกเดือน  
    ได้คืนหรือไม่?
เวชระเบียนเป็นของใคร?
ประมวลภาพรับรางวัล R2R 
การกรอกแบบหนังสือ
     ระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ  
     รับเงินสงเคราะห์ในกรณี  
     เสียชีวิตสำหรับผู้ประกันตน
แนวทางการดำเนินการกรณี
     ผู้ป่วยได้รับยามากผิดปกติ.
ข้อแนะนำการใช้บริการ
     ตรวจรักษา
     ของบุคลากรศิริราช
     ที่ใช้สิทธิประกันสังคม
ขั้นตอนการขอสำเนาการ
     ตรวจรักษา
คำย่อ สัญลักษณ์
ค่านิยมของชาวศิริราช
สิทธิผู้ป่วย
Job Description (intranet)
วิธีเซ็ต IE เพื่อเข้าดูเว็บ
 

 

Flag Counter

 


Thanks for domain

 

 

  ข่าวใหม่

 

 ข่าวย้อนหลัง..

 


   HOT EVENT  

ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์


 

 

   Download

        p?More......

         

    


 

INK  
 
 

 

 

 


สหกรณ์มหิดล


การไฟฟ้าฯ


การประปาฯ


กรมสรรพากร


 

   Copyright 1992  Medical Record Division : Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
    Webmaster & Design by Jarin Thaykham :  jarin.th@gmail.com