คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ยินดีต้อนรับสู่งานเวชระเบียน รพ.ศิริราช

 


               

 

 

  สำหรับบุคลากร
  งานเวชระเบียน
ข้อมูลบุคคล-สารบรรณ-การลา
กฏ-ระเบียบ-ประกาศ
เอกสารคุณภาพ
ตารางประชุมทีมนำ
ตารางปฏิบัติงาน
เกณฑ์การบรรจุเป็น
    ลูกจ้างประจำ
เกณฑ์การได้รับเงิน
     รางวัลลูกจ้างชั่วคราว
การเปลี่ยนประเภทการ
    จ้าง เป็น พ.ศ. 
    ของ ลจ.ปจ.รายได้
แนวทางเรื่องการลาที่มีผล
    กระทบ ต่อการระงับจ่าย
    เงินเดือน
ประกาศชมเชย
ภาพกิจกรรม
ส่งข้อความถึงหัวหน้างาน
Mahidol Webmail
บัญชีเงินเดือนบุคลากร (HR)
แนวปฏิบัติการลาออกฯ

 

  องค์กร
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ฯ
โครงสร้างคณะแพทยฯ
ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ฯ
ผู้บริหารโรงพยาบาลศิริราช
รพ.ศิริราชปิยมหาฯ
 
 บริการ - LINK
ผู้ป่วยทั่วไป
คลินิกพิเศษนอกเวลาฯ
ตรวจสุขภาพประจำปี
     ประชาชน
การตรวจรักษา ผู้ป่วยนอก  
โครงการเบิกจ่ายตรง
ตารางผู้ประสานงาน
    คลีนิกพิเศษฯ
สมัครงาน
เวชบันทึกศิริราช
Si-Scan
EMR-Download
SiNet

 

 เรื่องน่าสนใจ
เงินสมทบกองทุนประกัน
    สังคมที่หักทุกเดือน  
    ได้คืนหรือไม่?
เวชระเบียนเป็นของใคร?
ประมวลภาพรับรางวัล R2R 
การกรอกแบบหนังสือ
     ระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ  
     รับเงินสงเคราะห์ในกรณี  
     เสียชีวิตสำหรับผู้ประกันตน
แนวทางการดำเนินการกรณี
     ผู้ป่วยได้รับยามากผิดปกติ.
ข้อแนะนำการใช้บริการ
     ตรวจรักษา
     ของบุคลากรศิริราช
     ที่ใช้สิทธิประกันสังคม
ขั้นตอนการขอสำเนาการ
     ตรวจรักษา
คำย่อ สัญลักษณ์
ค่านิยมของชาวศิริราช
Job Description (intranet)
วิธีเซ็ต IE เพื่อเข้าดูเว็บ
 
 

 


Thanks a lot for domain

   ข่าวใหม่ 

* * *  แจ้งเลื่อนอบรม ESB คลินิกพิเศษฯ รุ่น 1 (พุธ 23 เมย.57) เนื่องจากวิทยากรประสบอุบัติเหตุ.. เลื่อนเป็นวันใดจะแจ้งให้ทราบทันที..(รุ่นอื่น คงเดิม) * * *

แนวปฏิบัติการลาออกของบุคลากรคณะฯ
ชี้แจงข้อซักถาม กรณีหนังสือเจตนา
รายชื่ออบรม ESB คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ( update 1 เมย 57 )  
อัตราบำรุงที่จอดรถ ประจำปี 2557
ขอความร่วมมือในการส่งคืนเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
ประกาศโรงพยาบาลศิริราช เรื่องเปิดให้บริการรักษาพยาบาล กรณีเงินเชื่อ 
     สำหรับผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ตัวอย่างแนวการปฏิบัติ การลาครึ่งวัน (จาก HR)

 ข่าวย้อนหลัง..

   HOT EVENT  ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์

- อ่านขั้นตอนง่าย ๆ  ( pdf , jpg )

             

 

    


     ดาวน์โหลด

 

            pมีอีก.....
          

 

    LINK  
 
 

 

 

 


การไฟฟ้าฯ


การประปาฯ


กรมสรรพากรข้อความด่วนถึงหัวหน้างาน
                        
   
           

    Copyright 1995  Medical Record Division : Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
    Webmaster & Design by Jarin Thaykham :  jarin.th@gmail.com

 


Visitors since 1992