สำหรับบุคลากร
  งานเวชระเบียน
กฏ-ระเบียบ-ประกาศ
เอกสารคุณภาพ (intranet)
เกณฑ์การบรรจุเป็น
    ลูกจ้างประจำเงินรายได้
    (ปรับปรุง 2กพ60)
ประกาศคณะฯ เกณฑ์การ
    ได้รับเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว
     ปี 2559
การเปลี่ยนประเภทการจ้าง
    (ลจ.ปจ.รายได้เป็น พศ.)
2558
การทาบบัตร(HR)
Mahidol Webmail
บัญชีเงินเดือนบุคลากร (HR)
แนวทางปฏิบัติการรับการรักษา
    กรณีผู้ป่วยใน สำหรับบุคลากร

 

  องค์กร
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ฯ์
โครงสร้างคณะแพทยฯ
ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ฯ
ผู้บริหารโรงพยาบาลศิริราช
รพ.ศิริราชปิยมหาฯ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 
 บริการ - LINK
การให้บริการผู้ป่วย
สนง.คลินิกพิเศษฯ
ตรวจสุขภาพประจำปี
     ประชาชน
ตารางรตรวจรักษา ผู้ป่วยนอก
ตารางตรวจรักษาคลินิกพิเศษฯ
โครงการเบิกจ่ายตรง
สมัครงาน
เวชบันทึกศิริราช
Si-Scan(BuddyScan)
EMR-Download
SiNet
เว็บสร้างโค๊ด

 

 เรื่องน่าสนใจ
ค่าธรรมเนียมการขอประวัติการรักษา
   (พศ. 2559)
เงินสมทบกองทุนประกัน
    สังคมที่หักทุกเดือน  
    ได้คืนหรือไม่?
เวชระเบียนเป็นของใคร?
การกรอกแบบหนังสือ
     ระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ  
     รับเงินสงเคราะห์ในกรณี  
     เสียชีวิตสำหรับผู้ประกันตน
แนวทางการดำเนินการกรณี
     ผู้ป่วยได้รับยามากผิดปกติ.
คำย่อ สัญลักษณ์
ค่านิยมของชาวศิริราช
สิทธิผู้ป่วย
Job Description (intranet)
 

Flag Counter

 


Thanks for domain

 
ข่าวใหม่

 

ข่าวย้อนหลัง..

 

 
 

 

 


ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์


 
 


(จากฝ่ายทรัพยฯ) 

LINK

      


     

  


  

      

   Copyright 1992  Medical Record Division : Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
    Webmaster & Design by Jarin Thaykham :  jarin.th@gmail.com