แบบฟอร์ม ระบบ SiIT Enterprise  

 

 แบบฟอร์ม ใช้ภายในงานเวชระเบียน 

  • แบบฟอร์มขอ แลกเปลี่ยนเวลาปฎิบัติงาน  (เฉพาะหน่วยรหัสโรค) 
       ไฟล์ .PDF  
       ไฟล์ .DOC
  • แบบขออนุญาตลา (แบบฟอร์มสั้น) ฉุกเฉิน / ต่อเนื่องวันหยุด ยกเลิก (มติทีมนำ 16 มีค.61)
 

GO TOP

 

Flag Counter