แบบฟอร์ม ระบบ SiIT Enterprise  

 

 แบบฟอร์ม ใช้ภายในงานเวชระเบียน 

  • แบบฟอร์มขอ แลกเปลี่ยนเวลาปฎิบัติงาน  (เฉพาะหน่วยรหัสโรค) 
       ไฟล์ .PDF  
       ไฟล์ .DOC
 

GO TOP

 

Flag Counter