วัตถุประสงค์
ประวัติศูนย์ส่องกล้อง
Web link

สมาคมแพทย์ส่องกล้องทาง

เดินอาหารแห่งประเทศไทย

สมาคมแพทย์โรคระบบทาง

เดินอาหารแห่งประเทศไทย

American society for

gastrointestinal endoscope

World Gastroenterology

Organisation<OMGE>

World Organization for

Digestive Endoscopy

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร วีกิจ วีรานุวัตติ์

Siriraj GI scope center

EVENT
วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ทางศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร วีกิจ วีรานุวัติ์ ตึก 84 ปี ชั้น 3 ร.พ.ศิริราช ได้จัดการประชุมวิชาการและการฝึกปฏิบัติ EUS และ Therapuetic EUS Hand on work shop ให้กับแพทย์เวชปฏิบัติที่สนใจสมัครเข้าศึกษา
1054
1057
1066