วัตถุประสงค์
ประวัติศูนย์ส่องกล้อง
Web link

สมาคมแพทย์ส่องกล้องทาง

เดินอาหารแห่งประเทศไทย

สมาคมแพทย์โรคระบบทาง

เดินอาหารแห่งประเทศไทย

American society for

gastrointestinal endoscope

World Gastroenterology

Organisation<OMGE>

World Organization for

Digestive Endoscopy

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร วีกิจ วีรานุวัตติ์

Siriraj GI scope center

 

GIcon53.2