วัตถุประสงค์
ประวัติศูนย์ส่องกล้อง
Web link
สมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
สมาคมแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
American society forgastrointestinal endoscope
World Gastroenterology Organisation<OMGE>
World Organization for Digestive Endoscopy

 

 

 

 

 

 

EVENT

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 ทางศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหารวีกิจ วีรานุวัตติ์ ตึก 84 ปี ชั้น 3ร.พ.ศิริราชได้เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ“Single Balloon Enteroscopy”โดยการใช้เทคนิคของบอลลูนเดียวโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพันธ์ ตันติวง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานเปิดงานซึ่งศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารวีกิจ วีรานุวัตติ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร แห่งแรกในประเทศไทยที่มีกล้องส่องลำไส้ประเภทนี้
การจัดอบรมดังกล่าวเพื่อให้แพทย์ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการและเทคนิครวมทั้งเกิดทักษะความชำนาญในการตรวจลำไส้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยของประเทศต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ได้เชิญ Prof. Kazuo Ohtsuka Digestive Disease Centerแพทย์ชาวญี่ปุ่นที่เป็นผู้บุกเบิกและทำการวิจัยได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในลักษณะ Hand-on workshopsผสมผสานระหว่างการบรรยายภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ

 

7
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6