วัตถุประสงค์
ประวัติศูนย์ส่องกล้อง
Web link

สมาคมแพทย์ส่องกล้องทาง

เดินอาหารแห่งประเทศไทย

สมาคมแพทย์โรคระบบทาง

เดินอาหารแห่งประเทศไทย

American society for

gastrointestinal endoscope

World Gastroenterology

Organisation<OMGE>

World Organization for

Digestive Endoscopy

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร วีกิจ วีรานุวัตติ์

Siriraj GI scope center

NEWS

GIcon53

gicon53.3
EVENT

at Siriraj GI Endoscopy Center Faculty of medicine Siriraj hospital Mahidol University Bangkok, Thailand. on May 2nd 2008.

at Siriraj GI Endoscopy Center 84 year anniversary building 3rd floor Faculty of medicine Siriraj

hospital Mahidol University Bangkok, Thailand. on June 26th 2009.

at Siriraj GI Endoscopy Center 84 year anniversary building 3rd floor Faculty of medicine Siriraj

hospital Mahidol University Bangkok, Thailand. on July 17th 2009.