ผลการดำเนินงาน

จำนวนผู้อ่าน 515
จำนวนผู้อ่าน 358
จำนวนผู้อ่าน 41
จำนวนผู้อ่าน 32
จำนวนผู้อ่าน 30
จำนวนผู้อ่าน 26
จำนวนผู้อ่าน 16
จำนวนผู้อ่าน 24
จำนวนผู้อ่าน 22
จำนวนผู้อ่าน 18
จำนวนผู้อ่าน 20
จำนวนผู้อ่าน 21
จำนวนผู้อ่าน 21
จำนวนผู้อ่าน 34