ผลการดำเนินงาน

จำนวนผู้อ่าน 162
จำนวนผู้อ่าน 303
จำนวนผู้อ่าน 30
จำนวนผู้อ่าน 15
จำนวนผู้อ่าน 15
จำนวนผู้อ่าน 8
จำนวนผู้อ่าน 9
จำนวนผู้อ่าน 11
จำนวนผู้อ่าน 9
จำนวนผู้อ่าน 7
จำนวนผู้อ่าน 7
จำนวนผู้อ่าน 11
จำนวนผู้อ่าน 9
จำนวนผู้อ่าน 12