วันที่ เวลา รายการ สถานที่
9 พฤศจิกายน 2560 8.30-16.30 งานมหกรรมคุณภาพ (Quality fair ประจำปี 2560) ห้องประชุมตรีเพ็ชร์ ชั้น 15 และ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 1
10 พฤศจิกายน 2560 8.30-16.30 งานมหกรรมคุณภาพ (Quality fair ประจำปี 2560) ห้องประชุมตรีเพ็ชร์ ชั้น 15 และ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 1


Username     Password