วันที่ เวลา รายการ สถานที่
18 ตุลาคม 2560 13.00-15.00 เรื่อง Siriraj KM : เรียนรู้ความต่าง สร้างความรู้ สู่ความปลอดภัยด้วย Siriraj Concurrent Trigger Tool ห้องประชุมอาทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7


Username     Password