การใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (SELEC) 

SELEC คืออะไร


     SELEC ย่อมาจากคาว่า Siriraj E-Learning and Education Community เป็นระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบสนับสนุนการเรียนการสอนทางการศึกษาให้แก่อาจารย์และนักศึกษาแพทย์ ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งระบบดังกล่าวได้ออกแบบให้มีเครื่องมือทางการศึกษาครบถ้วนตามมาตรฐานการศึกษาออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นระบบล็อคอินเพื่อแสดงตัวตน ระบบจัดการเนื้อหา ระบบประเมินผล
 


เลขที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 14

ถนนวังหลัง แขวงศิริราช

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

สำนักงานธุรการ

โรงเรียนเวชนิทัศน์ฯ

งานจดหมายเหตุฯ

งานวิจัยสื่อฯ

แผนที่

02-419-7437

02-419-7434

02-419-7435

02-419-8314

02-419-7212

02-419-7433

02-419-8987

02-419-8286

02-419-9501

หน่วยหุ่นจำลองฯ

หน่วยโทรทัศน์ฯ

หน่วยถ่ายภาพฯ

หน่วยกราฟิก

หน่วยเสียงฯ

สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้ดีใน IE 9 ขึ้นไป Google Chorme และ Firefox

Copyright © 2015 Medical Education Technology Center, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University. All rights reserved.