รายละเอียดประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 21  ธันวาคม  พ.ศ.  2561
รหัสตำแหน่ง C62/7 ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงานที่ งานบัญชี ฝ่ายการคลัง จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500.00 บาท
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 21  ธันวาคม  2561 ถึงวันที่ 21  มกราคม  2562
ลักษณะของตำแหน่งงาน

กรุณาคลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (สมัครผ่านเว็บมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น)

https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=1645

 

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ
วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก  
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 28  มกราคม  2562  เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผล
สมัครตำแหน่งนี้  (เฉพาะตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว คุณวุฒิ ม.3-ม.6 และ ปวช.-ปวส.)
ค้นหาตำแหน่งอื่นๆ ตามประกาศ
Print