รายละเอียดประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 24  ธันวาคม  พ.ศ.  2561
รหัสตำแหน่ง C62/34 ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานที่ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500.00 บาท
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 24  ธันวาคม  2561 ถึงวันที่ 25  มกราคม  2562
ลักษณะของตำแหน่งงาน

กรุณาคลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงานในตำแหน่งนี้

https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=1658

หมายเหตุ : สำหรับท่านที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว กรุณาสมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ตาม url ข้างต้นเท่านั้น

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ
วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก  
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 1  กุมภาพันธ์  2562  เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผล
สมัครตำแหน่งนี้  (เฉพาะตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว คุณวุฒิ ม.3-ม.6 และ ปวช.-ปวส.)
ค้นหาตำแหน่งอื่นๆ ตามประกาศ
Print