การสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยฯ 2560
   
   
คำแนะนำ
 1. ศึกษาหลักเกณฑ์
 2. กรอกข้อมูลใบสมัคร
  2.1 ข้อมูลเบื้องต้น
  2.2 ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
 3. พิมพ์เอกสารการสมัคร
 4. พิมพ์ใบปะหน้าซอง
 5. พิมพ์ใบ Pay-in เพื่อชำระเงิน
 6. ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ
 7. แก้ไขข้อมูล
"อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าจะช่วยเหลือให้เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรได้"
ยินดีต้อนรับสู่การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2560
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  * รายละเอียดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่
** เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 29 มีนาคม พ.ศ.2560 **

  1. ขั้นตอนการสมัครสอบ ให้คลิกข้อที่ 2.1 กรอกข้อมูลใบสมัคร
  2. เมื่อผู้สมัครปฏิบัติตามในแต่ละขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “ขั้นตอนต่อไป” ระบบจะนำท่าน
สู่ขั้นตอนต่อไปทีละขั้นตอน หากผู้สมัครต้องการย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลในขั้นตอนก่อนหน้า ให้คลิกที่ เมนูด้านซ้าย
  3. กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ของตัวผู้สมัครเอง
  4. ผู้สมัครสามารถเข้ามาสั่ง Print เอกสารต่างๆจากระบบได้ในภายหลัง
มีปัญหา/ข้อสงสัย โทร.02-419-6465
    ** ขอให้ใช้ Microsoft Internet Explorer ในการกรอกข้อมูลใบสมัคร **