การสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยฯ 2560
   
   
คำแนะนำ
 1. ศึกษาหลักเกณฑ์
 2. กรอกข้อมูลใบสมัคร
  2.1 ข้อมูลเบื้องต้น
  2.2 ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
 3. พิมพ์เอกสารการสมัคร
 4. พิมพ์ใบปะหน้าซอง
 5. พิมพ์ใบ Pay-in เพื่อชำระเงิน
 6. ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ
 7. แก้ไขข้อมูล
"อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าจะช่วยเหลือให้เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรได้"
ยินดีต้อนรับสู่การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2560
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  * ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ปีการศึกษา 2560
คลิกที่นี่
  ** ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา >> คลิกที่นี่
 
มีปัญหา/ข้อสงสัย โทร.02-419-6465 -6