| หน้าแรก | ข้อมูลภาควิชา | งานบริการ | การศึกษาและวิชาการ | การวิจัย | งานพัฒนาคุณภาพ | ประชาสัมพันธ์ |

:: Utilization
     
  1.โครงการตรวจหลอดเลือดโดย ไม่ต้องค้างโรงพยาบาล ( Outpatient angiogram)  
  เป้าหมาย - ลดการครองเตียง
- ลดค่าใช้จ่าย
- ลดการเลื่อนนัดการตรวจอันเป็นเหตุจากการไม่มีเตียง
 
  ผลการดำเนินงาน
/อ้างอิง
/benchmark
- การวิจัยนวัตกรรมในการให้บริการผู้ป่วย      โดย ช่วยลดระยะเวลาในการครองเตียงจาก 2  วันทำการเหลือ 8 ชม.
- ช่วยลดค่าใช้จ่ายทางตรงได้ประมาณ 1,050 บาท ต่อราย โครงการยังอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อประเมินผล
- ด้วยระบบเหมือนกับ Florida Hospital, Orlando University of Rochester Medical Center, Saint Agnes Medical Center, Tan Tock Seng Hospital, Singapore
 
     
  2.เศรษฐกิจพอเพียง เทคนิเซียม เด็กซแตรนแทน การสั่งซื้อ ลงมือผลิตเอง  
  เป้าหมาย - ผลิต Dextran kit เอง เพื่อลด  ค่าใช้จ่ายการสั่งซื้อจากเอกชน  
  ผลการดำเนินงาน
/อ้างอิง
/benchmark
- ลดค่าใช้จ่ายจาก 2600 บาท เหลือ 50 บาท และสามารถเก็บได้ 1.5 ปี หากเก็บมี่ -20 องศาเซลเซียส  
     
  3.การจัดการกากกัมมันตรังสี ในงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์  
  เป้าหมาย - ป้องกันการเกิดมลภาวะทางรังสีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  
  ผลการดำเนินงาน
/อ้างอิง
/benchmark
- ปริมาณขยะรังสีระดับ 20 uSv/h ลดลงจาก 22% เหลือ 7.7%
- ได้รางวัลโครงการติดดาวปี 2547
 
   
1
:: งานพัฒนาคุณภาพ
1
     
  CQI  
  R2R  
  Knowledge  
  ระบบการดำเนินงาน  
1   1
ภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตึก 72 ปี โรงพยาบาลศิริราช
tel. 02-419-7084