แถลงข่าว “๑ ล้าน ๕ แสนก้าว วิ่งเพื่อชีวิต เชียงใหม่ - ศิริราช” เพื่อระดมทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
  
 
 
        วันนี้  (7  ก.พ. 60)  เวลา  10.00 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล เป็นประธานแถลงข่าว “๑ ล้าน ๕ แสนก้าว วิ่งเพื่อชีวิต เชียงใหม่ - ศิริราช” พร้อมทีมนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  เพื่อระดมทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส  รพ.ศิริราช  โดยมี รศ.นพ.กีรติ  เจริญชลวานิช ประธานชมรมกรีฑาศิริราช  ร่วมกับ ศิลปิน ดาราจากช่อง 3 ทรู แฟนเทเชีย และแขกผู้มีเกียรติร่วมในการแถลงข่าว ณ หอประชุมราชแพทยาลัย  รพ.ศิริราช  

        ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา กล่าวว่า กิจกรรม “๑ ล้าน ๕ แสนก้าว วิ่งเพื่อชีวิต เชียงใหม่ - ศิริราช”  นี้ถือเป็นการย้อนรอยรำลึกเส้นทางเสด็จทรงงานของ “หมอเจ้าฟ้า” เมื่อครั้งทรงรักษาผู้ป่วยที่ รพ.แมคคอร์มิค  ซึ่งก็คือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน” และร่วมสืบสานปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยังเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยนักศึกษาแพทย์ศิริราชจะเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้มีส่วนช่วยกันสร้างอาคาร “นวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา”  ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย  กิจกรรมนี้ ถือได้ว่าเป็นการเชื่อมโยงน้ำใจคนไทยทั่วทุกภาคส่วน  และยังส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดี ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย  ได้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง สร้างความสามัคคีในหมู่บุคลากร  ทั้งยังถือว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมคือ ผู้นำการรณรงค์การออกกำลังกายที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมสืบไป  ที่สำคัญยังเป็นการตอบแทนคุณของสถาบันอีกทางหนึ่งด้วย พร้อมสร้างปรากฏการณ์นำประชาชนชาวไทยร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว  เพื่อสบทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช อาคารหลังนี้เป็นอาคารหลังสุดท้ายของศิริราช ที่ได้รับพระราชทานนามจากรัชกาลที่ 9 เพื่อชีวิตที่ดีและความเท่าเทียมในการรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนชาวไทย ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกด้วย
 
 
 
        ด้าน รศ.นพ.กีรติ  เจริญชลวานิช ประธานชมรมกรีฑาศิริราช  กล่าวถึงกิจกรรม “๑ ล้าน ๕ แสนก้าว วิ่งตามรอยพระบิดาแห่งวงการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” เป็นการวิ่งผลัด ของทีมนักศึกษาแพทย์  19 คน เป็นชั้นปีที่ 4  จำนวน 17 คน ปีที่ 5 จำนวน  2 คน พร้อมทีมสนับสนุนอีก 30 คน   โดยเริ่มจากโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่  มุ่งสู่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ750 กิโลเมตร ระหว่างวันที่ 11-17 มีนาคม 2560 
         
        สำหรับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาที่เห็นนักศึกษาแพทย์ของเราวิ่งผ่าน มีความประสงค์จะร่วมเป็นกำลังใจในกิจกรรรมดีๆ ครั้งนี้ ง่ายนิดเดียว เพียงท่าน 
        1.  กด *984*100#  แล้วกดโทรออก กดหนึ่งครั้งเท่ากับบริจาคครั้งละ 100 บาท ก็สามารถบริจาคได้ 
        2.  บริจาคเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-442301-9 ชื่อบัญชี “สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา กรุณาส่งสำเนาใบนำฝากธนาคารพร้อมชื่อที่อยู่ เพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงิน โปรดระบุจาก “หนึ่งล้านห้าแสนก้าว วิ่งตามรอยพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” 
        3.  บริจาคเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-4-37544-4  ระบุ:กองทุน 003738 ศิริราชมูลนิธิ  (หักลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า)   

        และนี่ก็เป็นสิ่งดี ๆ ที่เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากหลาย ๆ ฝ่าย ที่จะช่วยให้อาคารนวมินทร  บพิตร ๘๔ พรรษา รพ.ศิริราช ก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อคุณภาพขีวิตที่ดีและความเท่าเทียมในการรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนชาวไทย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา กล่าวปิดท้าย  >>คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

 
7/2/2560 - 11/3/2560