สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ทรงเป็นประธาน งานเดิน – วิ่ง ๙ นี้เพื่อประชา "สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ"

  
  
  
  
 
        เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม  2559  เวลา 06.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานโครงการ เดิน - วิ่ง ๙ นี้เพื่อประชา “สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนำรายได้สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา รพ.ศิริราช เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส  โดยมี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ และประธานคณะกรรมการจัดหาทุนอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้แทนกองทัพเรือ และผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ รพ.ศิริราช  
        เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงพยาบาลศิริราช  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงวางพวงมาลัยและทรงคม แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพระราชอาสน์  

        ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก กราบบังคมทูลรายงาน และกราบบังคมทูลทรงร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงแผ่นดินของเรา  แล้วเสด็จฯ ไปทรงติดสัญลักษณ์การจัดงาน และทรงลงพระนามาภิไธยแล้วทรงนำไปประดับบนบอร์ด “สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” จากนั้นทรงกดปุ่มเปิดงานเดิน-วิ่ง ๙ นี้เพื่อประชา “สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ”  การนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ทรงพระดำเนินนำขบวนเดินร่วมกับผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้สนับสนุนการจัดงาน  และนักวิ่งไปยังหอประชุมกองทัพเรือ 
        เมื่อทรงพระดำเนินถึงหอประชุมกองทัพเรือ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญที่ระลึกการจัดงาน จากนั้นทรงบีบแตรลมปล่อยตัวนักวิ่ง ประเภท 6 กิโลเมตรแล้วเสด็จเข้าห้องประทับพักพระราชอิริยาบถ ได้เวลาสมควรจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ
        สำหรับเส้นทางการเดิน - วิ่ง แบ่งเป็น 2 ประเภท 1. ระยะทาง 12 กิโลเมตร เริ่มต้นจาก รพ.ศิริราช (ประตู 8) ถ.วังหลัง - เลี้ยวขวาขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ - ตรงไปยังสะพานพระราม 8 - เลี้ยวซ้าย ถ.ราชดำเนินนอก – วกกลับบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า - กลับเส้นทางเดิมมายัง รพ.ศิริราช - เบี่ยงซ้ายสะพานอรุณอมรินทร์ – เข้าเส้นชัย รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  2. ระยะทาง 6 กิโลเมตร  เริ่มต้นจากหอประชุมกองทัพเรือ – ตรงไปยังสะพานอรุณอมรินทร์ - ตรงไปยังสะพานพระราม 8 – วกกลับตัวบนสะพานพระราม 8 – กลับเส้นทางเดิมมายัง รพ.ศิริราช – เลี้ยวซ้ายสี่แยกศิริราช – เข้าเส้นชัย รพ.ศิริราชด้านท่าน้ำวังหลัง (ประตู 8)  
 
 
  
  
  
  
 
19/12/2559 - 19/4/2560