“วปอ. 58 เดิน - วิ่ง เพื่อศิริราช” สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา"
 
          เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 05.45 น.  พล.ท. ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ร่วมกับ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานเปิดงาน  “วปอ. 58 เดิน - วิ่ง เพื่อศิริราช” เฉลิมพระเกียรติในหลวงครองราชย์ครบ 70 ปี โดยมี พล.อ.ต. นภาเดช ธูปะเตมีย์ ประธานนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 58 นายอุปกิต  ปาจรียางกูร ประธานกลุ่มงานกิจกรรมเพื่อสังคม นักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 58  ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วยนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 58 ร่วมในพิธี  จากนั้นเวลา 06.00 น. พล.ท. ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ และ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวผู้ร่วมเดินวิ่ง ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต 
 
        งาน “วปอ. 58  เดิน - วิ่ง เพื่อศิริราช” โดยนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58  ประกอบด้วย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหาร ตำรวจ และฝ่ายพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งผู้บริหารจากภาคเอกชนและภาคการเมือง ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติครบ 70 ปี เพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช 

        โอกาสนี้ พล.ท. ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็นผู้เเทนนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 มอบเงิน 54,407,000 บาท จากการจัดกิจกรรม “วปอ. 58 เดิน - วิ่ง เพื่อศิริราช”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติครบ 70  ปี เเละนำรายได้สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา รพ.ศิริราช โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะ ฯ เป็นผู้รับมอบ

 
20/8/2559 - 25/12/2559