แรลลี่การกุศล “ศิริราชรวมพลคนใจดี” เพื่ออาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
 
        เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรมแรลลี่การกุศล “ศิริราชรวมพลคนใจดี” เพื่ออาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เส้นทางกรุงเทพฯ – จันทบุรี ซึ่งทางคณะ ฯ   ได้จัดขึ้นระหว่างวันทที่28 – 29 พฤษภาคม  2559 

        กิจกรรม “ศิริราชรวมพลคนใจดี” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเพื่อระดมหาทุนในการสนับสนุนการดำเนินการก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช  โดยมีกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2556 – 2560 มีค่าใช้จ่ายทั้งโครงการเป็นเงินประมาณ 5,000 ล้านบาท โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงรับเป็นประธานกรรมการอำนวยการจัดหาทุนในการก่อสร้าง ซึ่งทางรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณบางส่วน และยังจำเป็นต้องระดมหาทุนเพื่อนำมาสนับสนุนในการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าในการดำเนินการก่อสร้างไปแล้วร้อยละ 9.09  โดยได้ดำเนินงานด้านตอกเข็มเจาะอาคาร  งานเสาเข็มเจาะระบบป้องกันดินพัง และงานระบบค้ำยันกำแพงคันดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  งานขุดดินดำเนินงานร้อยละ 95 และได้เริ่มงานฐานราก  ซึ่งการดำเนินงานก่อสร้างอาคารยังคงเป็นไปตามแผนที่กำหนดที่จะแล้วเสร็จตามเป้าหมายในปี 2561 และจะเปิดให้บริการในปี 2562  หากเมื่อแล้วเสร็จ จะเป็นศูนย์กลางให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทันสมัยครบวงจร เป็นการเพิ่มคุณภาพการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการทุกหมู่เหล่าอย่างเสมอภาคและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นและเป็นที่น่ายินดีที่จะเชิญชวนให้ทุกท่านได้ร่วมกันช่วยเหลือแบ่งปันทุนทรัพย์คนละเล็กคนละน้อย เพื่อให้การดำเนินงานแล้วเสร็จตามเป้าหมาย

        นอกจากกิจกรรมที่จัดขึ้นแล้ว ผู้มีจิตอันเป็นกุศลยังบริจาคเงินสมทบทุน “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” ได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช  โทร. 0 2419 7658-60 หรือ สอบถามที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ โทร. 0 2419 7646 – 48 
 
1/6/2559 - 1/12/2559