อาคารนวมินทรบพิตร
 
อาคารนวมินทรบพิตร _๘๔ พรรษา


ศิริราชจัดงาน “Navamindrapobitr Charity Night: Bogies of Happiness” เพื่อระดมทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา รพ. ศิริราช


กิจกรรมเปิดตัวและระดมทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา


เเถลงข่าวงาน“๑๒๗ ปี โรงพยาบาลศิริราช เพื่ออาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา


งาน “๑๒๗ ปี โรงพยาบาลศิริราช เพื่ออาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา


การแข่งกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]