อาคารนวมินทรบพิตร
 
อาคารนวมินทรบพิตร _๘๔ พรรษา
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ๑๒๘ ปี ศิริราชเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงวางศิลาฤกษ์ “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา”


กิจกรรม “แรลลี่การกุศล...แบ่งสรร ปันสุข(ภาพ) เพราะการ “แบ่งปัน” คือการให้ที่ไม่สิ้นสุด ”


ศิริราชจัดงาน “Navamindrapobitr Charity Night: Bogies of Happiness” เพื่อระดมทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา รพ. ศิริราช


กิจกรรมเปิดตัวและระดมทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา


เเถลงข่าวงาน“๑๒๗ ปี โรงพยาบาลศิริราช เพื่ออาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา


งาน “๑๒๗ ปี โรงพยาบาลศิริราช เพื่ออาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา


การแข่งกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]