หน้าแรก
 

    Welcome to Medical Devices Division homepage

        งานอุปกรณ์ทางการแพทย์  โรงพยาบาลศิริราช  เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางด้าน การตรวจซ่อม บำรุงรักษา และสอบเทียบเครื่องมือทางแพทย์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
ติดต่อสอบถามทางหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์แผนกต่างๆ    =>   คลิกที่นี่:: อัพเดทความเคลื่อนไหว งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ::

    
+ ปฏิบัติภารกิจตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 14,15,16 +
     
  

    

     
ภารกิจวันที่ 18-20 มกราคม 2560
            ทีมงานอุปกรณ์ฯ ปฏิบัติภารกิจตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 14,15,16
            >>>>>> คลิกอ่านต่อ

   
   
 
+ ปฏิบัติภารกิจทำการบำรุงรักษา-ทวนสอบเครื่องมือ ศูนย์โรคหัวใจ และภาควิชากุมารฯ +
 
  

    

     
ภารกิจวันที่ 1 พฤศจิกายน- 27 ธันวาคม 2559
            ทีมงานอุปกรณ์ฯ ทำบำรุงรักษาและทวนสอบเครื่องมือ ศูนย์โรคหัวใจ และภาควิชากุมารเวชศาสตร์
            >>>>>> คลิกอ่านต่อ
   
   
 
+ ปฏิบัติภารกิจทำการบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ ที่หน่วยผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์ +
 
    

    

     
ภารกิจวันที่ 20-21 สิงหาคม 2559
            ทีมงานอุปกรณ์ฯ ทำบำรุงรักษาเครื่องมือเพิ่มเติมที่หน่วยผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์
            >>>>>> คลิกอ่านต่อ


     
       
>>
ภารกิจย้อนหลัง        
     
 
   
 
+ ปฏิบัติภารกิจทำการย้ายและติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์หอผู้ป่วย และ ICU +
 
  

  
      ภารกิจวันที่ 13 สิงหาคม 2559
            งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ปฏิบัติภารกิจ ย้ายและติดตั้งเครื่องมือแพทย์ ICU ตั้งตรงจิตร
            >>>>>> คลิกอ่านต่อ
         
>> ภารกิจย้อนหลัง       
     
   
 
+ งานอุปกรณ์ฯ ร่วมกับบริษัทบีบราวน์ ติดตั้งระบบ Monitor เครื่องมือที่หอผู้ป่วยวิกฤต 72/5 ตะวันตก +
 
  

    

     
ภารกิจวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
            ทีมงานอุปกรณ์ฯ ร่วมกับ บริษัทบีบราวน์ ดำเนินการติดตั้งระบบ Monitor เครื่องมือ..
            >>>>>> คลิกอ่านต่อ

   
     
     
:: ข่าวประกาศ ::

 
     กำหนดเข้าบำรุงรักษาและทวนสอบเครื่อง Defibrillator เริ่มวันที่ 1 พค.60 - 27 มิย.60
[ 22-06-60 ]
     กำหนดเข้าบำรุงรักษาและทวนสอบเครื่อง Bedside Monitor หอผู้ป่วยวิกฤต เริ่ม 22 พค.60
[ 22-06-60 ]
     กำหนดเข้าบำรุงรักษารถจ่ายยา (Medication cart) เริ่มวันที่ 3 กรกฎาคม 60
[ 22-06-60 ]
   
  
  
  
  
:: ข้อมูลแนะนำ และวิธีปฏิบัติ ::
 
     ขั้นตอนและเวลา การรับ-ส่งเครื่องเพื่อส่งซ่อม และบำรุงรักษา-สอบเทียบ
[ 01-03-56 ]
     คู่มือการใช้งานระบบบริหารครุภัณฑ์ทางการแพทย์  MES [ระบบภายในศิริราช]
[ 16-04-54 ]
     วิธีติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ (Digital Thermometer)
[ 14-10-52 ]
     คู่มือการใช้งานเครื่อง INFUSION PUMP รุ่น TE-171 / TE-172
[ 11-05-52 ]
     ข้อมูลแนะนำที่ควรรู้ น่าอ่านเรื่อง "การใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัย"
[ 23-02-52 ]
     ข้อควรระวังในการใช้ UPS กับเครื่องมือแพทย์ และเครื่องมืออื่นๆ
[ 03-02-52 ]
     ข้อควรรู้ อันตรายจากไฟฟ้า วิธีการป้องกัน และข้อควรปฏิบัติ
[ 14-01-52 ]
     วิธีปฏิบัติก่อนนำเครื่อง BP แบบปรอท มาส่งที่งานอุปกรณ์ทางการแพทย์
     แนะนำการทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ภายนอก
     ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ ข้อมูลการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น การดูชื่อรุ่น และการเบิกถ่าน
     วิธีการนำส่งเครื่อง Autopipette เพื่อรับการสอบเทียบ


 


เครดิต : เว็บไซต์งานอาชีวอนามัย

  เครดิต : เว็บไซต์บริหารจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมี

 
:: วารสารหน่วยงาน ::
   
ฉบับที่ 1
[มกราคม-กุมภาพันธ์ 55]
ฉบับที่ 2
[มีนาคม-เมษายน 55]
ฉบับที่ 3
[พฤษภาคม-มิถุนายน 55]
      
 
 
  
ไปที่ระบบ MES
ระบบบริหารครุภัณฑ์ทางการแพทย์
 
ไปที่ระบบ MLES
ระบบบริหารอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

ไปที่ระบบ MES-BARCODE
ระบบ MES-BARCODE


 

 

ประกาศ
อัพเดท ลบหัวข้อรายการแผนที่ต้องส่ง
งานอุปกรณ์ทางการแพทย์

ให้ดูในระบบ MES-MES_Barcode
ระบบภายในแทน


โดย : งานอุปกรณ์ทางการแพทย์
7 มีค.61

---------------------------------------

ประกาศ
อัพเดทแผน รายการเครื่องมือแพทย์
ที่ต้องส่ง บำรุงรักษา และทวนสอบ
ประจำปี 2561


โดย : งานอุปกรณ์ทางการแพทย์
13 ธค.60

---------------------------------------UPDATE


ปฏิทินกิจกรรมหน่วยงานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

CALIBRATION
NO. 0143

   รายละเอียดการรับรองมาตรฐาน
      ISO/IEC 17025 สาขาอุณหภูมิ


    ใบรับรองห้องปฏิบัติการ

    แบบฟอร์มขอรับบริการสอบเทียบ
      ด้านอุณหภูมิ

 วัฒนธรรมศิริราช


 
     
  
:: กิจกรรมหน่วยงาน ::
  

 

   

 
นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ฝึกงานที่งานอุปกรณ์ทางการแพทย์

[ 1 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561]
  

  


นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,
ฝึกงานที่งานอุปกรณ์ทางการแพทย์

[ 1 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560]
 
   

 
การประชุม "MLES พบผู้รับบริการ ประจำปี 2560"
ทีมคณะอนุกรรมการบริหารและจัดการเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการร่วมกับ งานอุปกรณ์ทางการแพทย์

[ 26 เมษายน 2560 ]
  
 

  
อบรม โคมไฟผ่าตัด
โดยบริษัท ที คิว อี จำกัด

[ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ]
   
 

  
ทีมงานอุปกรณ์ฯ ปฏิบัติภารกิจตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 14,15,16
[ 18-20 มกราคม 2560 ]
 
   


การใช้งานเครื่อง Infusion Pump รุ่นใหม่ สมาร์ทปั๊ม
โดยบริษัท TERUMO

[ 30 พฤศจิกายน 2559 ]
  
  


อบรมการบำรุงรักษาและแก้ไขเครื่อง Defibrillator ยี่ห้อ ZOLL เบื้องต้น
โดยบริษัท ZOLL THAILAND

[ 8 พฤศจิกายน 2559]
 
   


โรงพยาบาลสุรินทร์ มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ที่งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช

[ 25 สิงหาคม 2559 ]
  
  


นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ฝึกงานที่งานอุปกรณ์ทางการแพทย์

[ 1 มิถุนายน 2559 - 29 กรกฎาคม 2559]
 
 

  
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Safety Camp for Residen
[ 30 มิถุนายน 2559 ]

 
 

  
อบรม กระบวนการผลิตน้ำบริสุทธิ์ (Reos-5)
โดยบริษัท อีออนเมด จำกัด

[ 15 มิถุนายน 2559 ]
   
 

  
อบรมเครื่องช่วยหายใจ Hamilton รุ่น G5 บริษัท E for L
[ 2 มิถุนายน 2559 ]
 
 

  
ประชุมเข้าร่วมหารือและเก็บข้อมูลการทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิ
ทางการแพทย์แบบไฟฟ้า และเครื่องควบคุมอุณหภูมิทางการแพทย์

[ 12 -13 พฤษภาคม 2559 ]
 
   


ผู้บริหารบริษัท Draeger เยี่ยมงานอุปกรณ์ทางการแพทย์
[ 22 เมษายน 2559 ]
 
 

  
นักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน
ฝึกงานที่งานอุปกรณ์ทางการแพทย์

[ 4 มกราคม -12 เมษายน 2559 ]
 
   


Incubator Testing Seminar and Workshop
Sponsor by: Siriraj Hospital, Fluke Biomedical
and Treat Med Company Limited

[ 3-4 มีนาคม 2559 ]
  
   

 
การอบรมเชิงวิชาการ "สารพันปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ"
ทีมคณะอนุกรรมการบริหารและจัดการเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการร่วมกับ งานอุปกรณ์ทางการแพทย์

[ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ]
  
   


อบรม เครื่องอบเด็ก Infant Incubator
โดย Draeger Medical (Thailand) Limited.

[ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ]
  
   


ศึกษาระบบการทำงานของหน่วยวิศวกรรมเครื่องมือแพทย์
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

[ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ]
 
   


อบรม เครื่องอบเด็ก Infant Incubator
โดยบริษัท อี ฟอร์ แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

[ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ]
  
   


ผู้บริหารโรงพยาบาลเยี่ยมหน่วยงานอุปกรณ์ทางการแพทย์
[ 25 มกราคม 2559 ]
 
   


อบรม การใช้งานและซ่อมบำรุงรักษาเบื้องต้น เครื่องช่วยหายใจ ยี่ห้อ Drager
[ 29-30 ตุลาคม 2558 ]
  
 

  
นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ฝึกงานที่งานอุปกรณ์ทางการแพทย์

[ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2558 ]
 


  
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การสร้างทีมงานบริการสู่ความเป็นเลิศ"
ณ เดือนฉายรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

[ 25-26 มิถุนายน 2558 ]
 
 

  
การศึกษาดูงาน บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด โรงพยาบาลรามาธิบดี
[ 19 มิถุนายน 2558 ]
 
 

  
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพคริสเตียน
ฝึกงานที่งานอุปกรณ์ทางการแพทย์

[ 12 มกราคม - 24 เมษายน 2558 ]
 
 

  
อบรมการใช้งานเครื่อง Infusion Pump จากบริษัท บีบราวน์ (BBraun)
[ 31 มีนาคม 2558 ]
 
  
การศึกษาดูงานที่งานอุปกรณ์ทางการแพทย์
จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

[ 21 มกราคม 2558 ]
  
 

  
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ฝึกงานที่งานอุปกรณ์ทางการแพทย์

[ 26 พฤษภาคม - 24 กรกฎาคม 2557 ]
 
 

  
นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฝึกงานที่งานอุปกรณ์ทางการแพทย์

[ 9 มิถุนายน - 18 กรกฎาคม 2557 ]
 
 

  
การเยี่ยมสำรวจการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลขั้นก้าวหน้า
(Advance HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)

[ 4 มิถุนายน 2557 ]

 

  

  
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค),
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ฝึกงานที่งานอุปกรณ์ทางการแพทย์

[ 28 พฤษภาคม - 26 กรกฎาคม 2556 ]

  

  

  
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยรังสิต,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ฝึกงานที่งานอุปกรณ์ทางการแพทย์

[ 12 มีนาคม - 23 พฤษภาคม 2556 ]

  

  
  

การอบรมการใช้งานระบบทดลองบาร์โค๊ด MES
[ 28 มีนาคม, 2-4 เมษายน 2556 ]
  
  

  
การอบรมซ่อมเครื่อง Infusion pump และ Syringe pump
[ 23-24 มกราคม 2556 ]
  
  
พิธีรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ (เครื่องไดนาแมพ)
จากบริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด

[ 27 ธันวาคม 2555 ]
  
  
การศึกษาดูงานการจัดการความรู้ (KM)
จากบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด (โรงงานมาบตาพุด)

[ 29 พฤศจิกายน 2555 ]
  
  เทรนนิ่ง Ventilator (E for L)
[ 30-31 ตุลาคม 2555 ]
  
  

  
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ฝึกงานที่งานอุปกรณ์ทางการแพทย์

[ 31 กรกฎาคม - 28 กันยายน 2555 ]
  
    

  
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่อง Incubator & Water bath
เรื่องการใช้งาน การสอบเทียบเบื้องต้น และการประเมินผลการสอบเทียบ

[ 26 กันยายน 2555 ]
  

  
การอบรมหลักสูตร ช่างเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล
(Medical Instrument in Hospital)

[10- 14 กันยายน 2555 ]
  
  

  
การอบรมซ่อมเครื่อง Ventilator และ Bedside Monitor
[ 21-22 สิงหาคม 2555 ]
  
  

  
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การสร้างทีมงานบริการสู่ความเป็นเลิศ"
ณ เกาะกอหญ้ารีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

[ 16-17 สิงหาคม 2555 ]
 
   
  >> กิจกรรมหน่วยงานย้อนหลัง


    
มีสาระกับนิทานอิสป พร้อมข้อคิดเตือนใจ

  01. เด็กเลี้ยงแกะ
  02. หมาจิ้งจอก กับ อีกา
  03. หมาจิ้งจอก กับ หน้ากาก
  04. หมาจิ้งจอก กับ พวงองุ่น
  05. พ่อไก่ กับ เม็ดพลอย
  06. กบ กับ วัว
  07. ชาย กับ รูปเทพสลักไม้
  08. หมาป่า กับ นกกระสา  09. อันโดรเคิลส์
  10. ไม้ยืนต้น กับ ไม้ล้มลุก
  11. หมาป่า กับ ลูกแกะ
  12. กวาง กับ นายพรานหนุ่ม
  13. หมาป่าคลุมด้วยหนังแกะ
  14. สิงโต กับ หนู
  15. งู กับ ตะไบ
  16. ลาที่คลุมด้วยหนังสิงโต  17. หมาป่า กับ ลูกแหง่
  18. คน กับ ต้นไม้ในป่า
  19. หมาในรางหญ้า
  20. คนตัดฟืน กับ งูพิษ
  21. หมาบ้าน กับ หมาป่า
  22. หมาจิ้งจอก กับ นกกระสา
 
 

 

  
  
:: วิสัยทัศน์ ::
 
              เป็นศูนย์วิศวกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลศิริราช
       และมหาวิทยาลัยมหิดล ที่สามารถให้บริการ การตรวจซ่อม
       การบำรุงรักษา อย่างถูกหลักวิชาการ ทำการสอบเทียบค่ามาตรฐาน
       ของเครื่องมือแพทย์ ตามระบบมาตรฐาน เป็นศูนย์วิชาการ
       และเผยแพร่ความรู้ทางด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ
 
:: พันธกิจ ::

     มุ่งมั่นมาตรฐาน           พัฒนาการซ่อม             พรั่งพร้อมบำรุงรักษา
     ปรับค่าสอบเทียบ          เพรียบพร้อมวิชาการ         ผู้รับบริการพอใจ