นิทานอิสป
 

 
หมาในรางหญ้า

The Dog in the Manger

 

หมาตัวหนึ่ง กำลังมองหาที่สำหรับงีบนอนในตอนบ่าย

มันได้กระโดดเข้าไปในรางหญ้าของวัว

แล้วก็ขดตัวลงบนฟางในรางนั้น

แต่ไม่นานเท่าไหร่ วัว ซึ่งกลับมา

จากการทำงานในตอนบ่าย ก็ได้เข้ามาที่รางหญ้า

เพื่อต้องการกินฟางข้าวสักหน่อยหนึ่ง

หมาถูกทำให้ตื่นจากหลับ ก็เดือดดาลไม่สบอารมณ์

มันยืนขึ้นเห่า วัว

และเมื่อวัวเข้ามาใกล้มันก็จะกัด

สุดท้ายวัวก็เลิกหวังที่จะเข้าไปกินฟาง

มันจึงเดินออกไปจากที่นั้น

 

A Dog looking out for its afternoon nap

jumped into the manger of an ox

and lay there cozily up on the straw.

But soon the ox, returning

from its afternoon work, came up to the manger

and wanted to eat some of the straw.

The dog in a rage, being awakened from its slumber,

stood up and barked at the ox,

and whenever it came near attempted to bite it

At last the ox had to give up the hope of getting at the straw

and went away.

 

ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้
   คนบางคนมีนิสัยชอบหวงไปเสียทุกสิ่ง แม้ของสิ่งนั้นไม่มีประโยชน์แก่ตน แต่ก็ไม่ยอมให้คนอื่นเอาไปใช้ประโยชน์บ้าง
จึงเกิดเป็นคำพังเพย "หมาในรางหญ้า" และ "หมาหวงก้าง" ขึ้น

คำศัพท์ที่ควรทราบ 
manger		(เมนเจอร์)		=	รางหญ้า (สำหรับเลี้ยงวัว,ควาย)
nap		(แนพ)		=	รีบหลับประเดี๋ยวประด๋าว
cozily		(โคสิลี)		=	ขดตัวเป็นวงกลม
slumber		(สลัมเบอร์)		=	การนอนหลับ
attempt		(แอ็ทเทมพ์)		=	พยายาม
give up		(กีฟ อัพ)		=	เลิกรา,ยกเลิก
give up hope	(กีฟ อัพ โฮพ)		=	ไม่หวังอีกต่อไป