นิทานอิสป
 

 
สิงโต กับ หนู

The Lion and the Mouse

 

คราวหนึ่ง เมื่อสิงโตตัวหนึ่งนอนหลับอยู่

หนูเล็กๆ ตัวหนึ่งได้เริ่มวิ่งขึ้นวิ่งลงบนสิงโตตัวนั้น

ด้วยเหตุนี้ ไม่ช้าไม่นานสิงโตก็ตื่น

และเอาอุ้งมือขนาดใหญ่ตะปบมันไว้

พร้อมอ้าปากกว้างเตรียมขยอกกลืน

"ขออภัยโทษเถิดท่านเจ้าป่า

หนูตัวเล็กกล่าวเสียงดังฟังชัด

ยกโทษให้ข้าพเจ้าสักครั้ง

แล้วข้าพเจ้าจะไม่ลืมบุญคุณของท่านเลย

ใครจะรู้

ได้ว่าสักวันหนึ่งข้าพเจ้าอาจตอบแทนท่านได้

สิงโตขำมาก เมื่อได้ฟังความคิดของหนู

ว่าสามารถจะช่วยตนได้

จึงยกอุ้งมือ (เท้าหน้า) ออกเพื่อปล่อยหนูไป

หลังจากนั้นมานานพอดู

สิงโตตัวนั้น (บังเอิญ) ไปติดกับดัก (ของนายพราน) เข้า

ฝ่ายนายพรานซึ่งปรารถนาจะนำไปเป็นๆเพื่อถวายพระราขา

จึงช่วยกันผูกมันไว้กับต้นไม้ต้นหนึ่ง

แล้วพวกเขาก็ไปหารถมาบรรทุก เพื่อบรรทุกมันไป

ขณะนั้นเจ้าหนูน้อยบังเอิญผ่านมา

และแลเห็นสภาพอันน่าเศร้าของสิงโต

จึงเดินเข้าไปใกล้สิงโต

แล้วกัดแทะเชือก

ที่มัดราขาแห่งสัตว์ป่านั้นกระจุยไป

 

Once when a Lion was asleep,

a little mouse began running up and down upon him;

this soon wakened the Lion,

who placed his huge paw upon him,

and opened his big jaw to swallow him.

Pardon, O King,"

cried the little Mouse;

forgive me this time,

I shall never forget it.

Who knows

what I may be able to do you a turn some of these days?"

The lion was so tickled at the idea of the Mouse

being able to help him,

that he lifted up his paw and let him go.

Some time after

the lion was caught in a trap,

and the hunters, who desired to carry him alive to the king,

tied him to a tree

while they went in search of a waggon to carry him on.

Just then the little Mouse happened to pass by,

and seeing the sad plight in which the lion was,

went up to him

and soon gnawed away the ropes

that bound the King of the Beasts.

 

ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้
  สร้างกุศลในวันนี้ ย่อมได้รับการตอบแทนในวันหน้า

คำศัพท์ที่ควรทราบ 
do you a turn  	(ดู ยู อะ เทรน)		=	ตอบแทน(บุญคุณ)ท่าน
tickle		(ทิคคึล)			=	ขำขัน,จี้ให้หัวเราะ
waggon		(แว็กก็อน)			=	รถบรรทุกสินค้า (แต่ก่อนเทียมด้วยม้า)
plight		(ไพลท์)			=	สภาพที่ลำบาก(หรือตกอยู่ในอันตราย)
gnaw		(นอ)			=	กัด,ขบ,แทะ