นิทานอิสป
 

 
หมาป่าคลุมด้วยหนังแกะ

The Wolf in sheep's clothing

 

หมาป่าตัวหนึ่ง มันเห็นว่าการเข้าถึงตัวแกะนั้น มันยากเย็นแสนเข็ญ

เนื่องจากมีคนเลี้ยงแกะและหมาของเขาคอยเฝ้ายามระวังอยู่

แต่มาวันหนึ่ง มันได้พบหนังแกะตัวหนึ่งซึ่งถูกลอกออกจากตัว และถูกโยนทิ้งไว้

มันจึงเอาหนังแกะนั่นมาคลุมทั่วหนังและขนของมัน

แล้วก็เดินเข้าไปปนอยู่ในหมู่แกะทั้งหลาย

ลูกแกะแม้เป็นพวกแกะ แต่ได้เริ่มติดตามหมาป่าไป เพราะว่าหมาป่าได้เอาหนังแกะมาคลุมตัว (ลูกแกะจึงนึกว่าพวกเดียวกัน)

ดังนั้นหมาป่าจึงพาลูกแกะออกนอกฝูง

แล้วก็กัดกินมันเสียโดยไม่ชักช้า

หมาป่ามันตบตาพวกแกะได้เป็นเวลานานพอดู

ซึ่งทำให้มันมีอาหารที่อร่อยถึงใจกินอยู่ได้หลายมื้อ

 

A wolf found great difficulty in getting at the sheep

owing to the vigilance of the shepherd and his dogs.

but one day it found the skin of a sheep that had been flayed and thrown aside,

so it put it on over its own pelt

and strolled down among the sheep.

The Lamb that belonged to the sheep, whose skin the wolf was wearing;

so, leading the Lamb a little apart

he soon made a meal off her,

and for some time he succeeded in deceiving the sheep,

and enjoying hearty meals.

 

ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้
   รูปร่างที่ดีอาจมีใจอันชั่วร้ายแฝงอยู่ก็เป็นได้
   จะไว้ใจใครต้องดูนิสัยให้นานพอ

คำศัพท์ที่ควรทราบ 
vigilance			(วิจ จิลันส์)		=	การระงังภัย,การเฝ้ายาม
flay			(เฟล)		=	ถลกหนัง (สัตว์)
pelt			(เพ็ลท์)		=	หนังและขน(ของสัตว์)
belong to			(บีล็องทู)		=	เป็นของ(ใคร) ,เป็นพวก(ใคร)
lamb			(แล็ม)		=	ลูกแกะ
deceiving			(ดีซีฟวิ่ง)		=	หลอกลวง,ตบตา
hearty meal		(ฮาร์ทที มีล)		=	อาหารที่อร่อยถูกใจ