นิทานอิสป
 

 
พ่อไก่กับเม็ดพลอย

The Cock and the Gem stone

 

พ่อไก่ตัวหนึ่ง กำลังเดินวางมาดไปมา ในไร่นา

อยู่ในหมู่ไก่ตัวเมีย ขณะนั้นมันได้เห็นมีอะไรบางอย่าง

วาววับ อยู่ในกองฟาง "โก๊ก,โก๊ก" มันเอ่ยปาก

"นั่นมันลาภของกูนี่หว่า" ว่าแล้วมันก็ดึง (จิก)

มันขึ้นมาจากใต้กองฟาง

มันจะ อะไรเสียอีกล่ะนอกจากเม็ดพลอย

ที่มีใครบังเอิญทำตกไว้ในบริเวณนั้น

"แกอาจเป็นทรัพย์สมบัติอันมีค่า"

พ่อไก่พูด "สำหรับมนุษย์ที่ตีราคาให้แก

แต่สำหรับข้าแล้วละก็ ได้ข้าวเปลือกเพียงเม็ดเดียว

ยังจะดีกว่าได้พลอยตั้งกอง

 

A Cock was Strutting up and down the farmyard

among the hens when suddenly he espied something

shining amid the stray. "Ho! Ho! quoth he,

that 's for me," and soon rooted

it out from beneath the straw.

What did it turn out to be but a gem stone

that by some chance had been lost in the yard?

You may be a treasure"

quoth the Cock, to men that prize you,

but for me I would rather have a single rice-corn

than a peck of gem stones

 

ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้
  สิ่งใดจะมีราคาขึ้นอยู่กับค่าของการใช้ประโยชน์

คำศัพท์ที่น่ารู้
strut (สทรัท) = เดินวางมาด
root out (รู้ท เอ๊าท์) = ดึงถอนรากถอนโคน(ในที่นี่ คือจิกขึ้นมา)