: ข่าวบริการ :
แผนที่เดินทางมา ร.พ. และแนะนำพื้นที่จอดรถ อาคารจดรถ11,12 (8 ไร่)

        เนื่องด้วยปัจจุบันพื้นที่จอดรถภายในโรงพยาบาลศิริราชมีจำนวนจำกัด  โรงพยาบาลจึงได้จัดพื้นที่ที่จอดรถให้ที่อาคารจดรถ 11 (8 ไร่)  ซึ่งสามารถรองรับรถได้ประมาณ  700  คัน   ทางงานรักษาความปลอดภัยจึงขอเชิญชวนท่านเจ้าของรถที่มาติดต่อราชการ  มาพบแพทย์  นำรถปจอดได้ที่อาคารจอดรถ  11 ( 8 ไร่) 

        ซึ่งการเดินทางจากโรงพยาบาลเพียง  500  เมตร  โดยมีรถรับ - ส่งจาก 8 ไร่  มายังโรงพยาบาลศิริราช.....ฟรี

ท่านสามารถรอขึ้นรถรับ - ส่ง  ได้ที่จุดจอดรถรับ - ส่งที่อาคารจอดได้เลย

ท่านสามารถดาวน์โหลดแผนที่เดินทางมายัง ร.พ.ศิริราช  และไปอาคารจอดรถ 8 ไร่  ได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้

เอกสารประกอบ  : 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม : 1/10/2553 - 1/10/2554
update : 2/3/2558 11:52:58

  <<Back