ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
Department of Pediatrics
โครงการสมัมนาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดูแลและให้ความรู้แก่ครอบครัวที่มีเด็กแพ้แป้งสาลี

     ภาวะแพ้อาหารเป็นปัญหาที่สำคัญของเด็กทั่วโลก โดยพบว่าเด็กไทยมีปัญหาการแพ้อาหารที่สำคัญ 5 ชนิด ได้แก่ นมวัว ไข่ ถั่วเหลือง แป้ลสาลี และอาหารทะเล  ปัจจุบัน พบว่ามีการแพ้แป้งสาลีมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งแป้งสาลีเป็นส่วนประกอบของอาหารหลายชนิด นำไปสู่ปัญหาของการรับประทานอาหารของผู้ป่วยเนื่องจากผู้ป่วยที่มีอาการแพ้แป้งสาลีมักมีอาการแพ้รุนแรง เมื่อมีอาการแพ้แบบเฉียบพลัน จำเป็นต้องได้รับการรักษาให้ทันท่วงที ถ้าผู้ดูแลผู้ป่วยไม่ได้รับคำแนะนำให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีส่วนประกอบของแป้งสาลีหรือการดูแลเมื่อมีอาการแพ้แบบเฉียบพลันอาจเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ใน File PDF

 

เอกสารประกอบ :   
วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม : 6 พฤศจิกายน 2556
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (Department of Pediatrics)
  ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 13  
  Tel. 0-2419-5900 Fax : 0-2411-3010