แพทย์ประจำบ้าน
ขณะนี้คุณกำลังอยู่หน้าที่ 2
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 3 4 5  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]
ชื่อ - นามสกุล : พญ. สุรางคณา  ตรงธรรม (แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1-2551)
    Dr. Surangkana  Trongtham
ตำแหน่งทางวิชาการ : แพทย์
คุณวุฒิ : พบ.
ชื่อ - นามสกุล : พญ. วงศ์ศิริ  ทวีบรรจงสิน (แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1-2551)
    Dr. Wongsiri  Taweebanjongsin
ตำแหน่งทางวิชาการ : แพทย์
คุณวุฒิ : พบ.
ชื่อ - นามสกุล : พญ. ศุภมาส  โรจนนินทร์ (แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1-2551)
    Dr. Supamas  Rojananin
ตำแหน่งทางวิชาการ : แพทย์
คุณวุฒิ : พบ.
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Prasarttong-Osoth P, Wathanaoran P, Imruetaicharoenchoke W, Rojananin S
Primary hyperparathyroidism: 11-year experience in a single institute in Thailand
International Journal of Endocrinology.  2012.  952426.
Metheetrairut A, Leumsamran P, Rojananin S, Kitnarong N
A comparison of 0.1% timolol eye gel and 0.5% timolol eye drop in patients with chronic angle-closure glaucoma
Journal of the Medical Association of Thailand.  2012.  95 Suppl 4  S116-S122.
    มีต่อ...
ชื่อ - นามสกุล : พญ. ฉันทกา  สุปิยพันธุ์ (แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1-2551)
    Dr. Chantana  Supiyaphun
ตำแหน่งทางวิชาการ : แพทย์
คุณวุฒิ : พบ.
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Thuangtong A, Samsen P, Ruangvaravate N, Supiyaphun C
Visual prognostic value of ocular electrophysiology tests in corneal transplantation
Journal of the Medical Association of Thailand.  2012.  95 Suppl 4  S50-S55.
ชื่อ - นามสกุล : นพ. คณินท์  เหลืองสว่าง (แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1-2552)
    Dr. Kanin  Luangsawang
ตำแหน่งทางวิชาการ : แพทย์
คุณวุฒิ :

พบ.

เกียรติประวัติ :

แพทย์ประจำบ้าน 2551

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Singalavanija A, Luangsawang K, Chotikavanich S, Tanterdtham J, Samsen P
Causes of visual impairment in Thai diabetic patients in the visual rehabilitation clinic
Journal of the Medical Association of Thailand.  2012.  95 Suppl 4  S24-S29.
ชื่อ - นามสกุล : พญ. ชลลดา  วังวรัญญู (แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1-2553)
    Dr. Chonlada  Wangvarunyoo
ตำแหน่งทางวิชาการ : แพทย์
คุณวุฒิ : พบ.
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 3 4 5  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]