ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
Department of Anesthesiology
การประชุมวิชาการวิสัญญีศิริราช ประจำปี2560 ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2560 7th Asia Anesthesia Forum and 6th Annual Siriraj Conference: Anesthesia 4.0 Learn, Unlearn and Relearn” ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 ให้กับวิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาล ทั่วประเทศและต่างประเทศ จำนวน 300 คน โดยเก็บค่าลงทะเบียน ดังนี้ค่ะ
 

 

       
       
       
       
       
       
เอกสารประกอบ :   
วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม : 23 สิงหาคม 2560
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา (Department of Anesthesiology)
  ตึกสยามินทร์ ชั้น 11  
  Tel. 0-2419-7990, 0-2419-7979 Fax : 0-2411-3256