ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
Department of Anesthesiology
"ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Siriraj Anesthesia Academic Meeting 2013 theme งาน "Make Our Practice Safer in OB & Outside Operating Room Anesthesia" จัดโดยภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ ทีมแพทย์ วิสัญญีแพทย์ Society of Obstetric Anesthesia and Perinatalogy (SOAP; USA) จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08:00-17:00 ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 และ เวลา13:00-17:00 ณ ห้องประชุม 7005-7009
"ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Siriraj Anesthesia Academic Meeting 2013 theme
งาน "Make Our Practice Safer in OB & Outside Operating Room Anesthesia"

จัดโดยภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ร่วมกับ ทีมแพทย์
วิสัญญีแพทย์
Society of Obstetric Anesthesia and Perinatalogy (SOAP; USA)
จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08:00-17:00

ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น
7 และ เวลา13:00-17:00 ณ ห้องประชุม
7005-7009

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

คุณรานี โทรศัพท์: 0-2419-7975 คุณพรประภา โทรศัพท์:0-2419-7992 หรือ

โทรสาร:0-2411-3256 หรือ Email: sianes2013@gmail.com สามารถ download
แบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่ Click
 
 
 
  
 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม : 19 ธันวาคม 2555
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา (Department of Anesthesiology)
  ตึกสยามินทร์ ชั้น 11  
  Tel. 0-2419-7990, 0-2419-7979 Fax : 0-2411-3256